VÄLITTÄVÄ TOIMINTAKULTTUURI

Sosiaalipalvelut Omataival Oy:n välittävä toimintakulttuuri pyrkii myönteiseen ilmapiiriin, jossa jokaisen tunteita, tarpeita ja ihmisyyttä kunnioitetaan. 
Välittävä toimintakulttuuri pitää sisällään ratkaisukeskeisen asenteen, jota toteutetaan lempeästi, joustavasti, ennakoivasti, kuunnellen, ilolla, erimielisyyksiä selvittäen ja parasta ajatellen.

VIITEKEHYS JA ARVOT

Sosiaalipalvelut Omataival Oy:n toiminan taustalla oleva punainen lanka ja asioiden tarkastelun näkökulma löytyy tunnetaitokasvatuksesta.

Tunnetaitokasvatus on tietoista tunnetaitojen kehityksen tukemista. Hyvät tunnetaidot ovat itsetuntemuksen ja itseilmaisun peruspilareita.

ARVOSTA.

Arvosta itseäsi. Elämää ja ihmisiä ympärilläsi.

USKALLA.

Uskalla olla oma itsesi. Uskalla etsiä oma tiesi.

ONNISTU.

Onnistu jossakin joka päivä.

TOIMINTAA OHJAAVAT PERIAATTEET

Toimintaperiaatteet ohjaavat asiakkaiden ja heidän perheiden kohtaamista sekä arjessa tehtäviä valintoja. Toimintaperiaatteiden sisäistäminen vaikuttaa asennoitumiseen työtä, asiakasta ja palvelumme tarkoitusta kohtaan.

Tunteiden huomioiminen

Tunteet kuuluvat jokaisen päivittäiseen elämään, ne ohjaavat ihmisten toimintaa ja elämää yksilöllisesti. Elämänkokemukset ja opittu vuorovaikutus muokkaavat tapaamme huomioida ja sanottaa tunteitamme. Niin mielihyvän kuin mielipahan tunteet kuuluvat elämään. Tärkeää tunteiden ilmaisussa on niin hallitseminen kuin niiden kanssa pärjääminen, jota pyrimme harjoittelemaan ja oppimaan joka päivä lisää.

Positiivinen kasvatus

Positiivinen kasvatus pohjautuu positiiviseen psykologiaan, jossa keskitytään ihmisen voimavaroihin, vahvuuksiin ja myönteiseen ajatteluun. Ihminen nähdään aktiivisena toimijana ja oman elämänsä vaikuttajana. Positiivisen kasvattajan peruspilareita ovat yhteyden luominen, kunnioitus, ennakointi, empaattinen johtajuus ja positiiviset rajat.

Oman tien löytäminen

Toimintamme pyrkii siihen, että jokainen saa olla oma itsensä ja löytää asioita joista pitää ja joita haluaa todella tehdä. Pyrimme tukemaan jokaista kasvussaan omaksi tuntevaksi itsekseen, ajattelemme että reitti tähän tapahtuu aidon kohtaamisen kautta. Haluamme kuulla, mihin asiakas itse kokee tarvitsevansa harjoitusta ja apua, samoin kuin haluamme kuulla mikä jo onnistuu ja sujuu.

Tavoitteellisuus

Päivittäistä toimintaamme ohjaa pyrkimys edistää, oppia ja kasvaa jossakin asiassa vielä hieman paremmaksi. Ajattelemme, että kaikessa työskentelyssä, jonka lähtökohta on asiakkaan elämän hyvinvoinnin lisääminen ja edistäminen, tulee työskennellä tavoitteellisesti. Tavoitteet voivat olla pienen pieniä, konkreettisia, helposti saavutettavia ja/tai tavoitteet voivat olla jopa unelmien tasolla olevia suuria haaveita, joita kohti voidaan pyrkiä pääsemään askel kerrallaan. Keskeistä työskentelyssämme on, että tavoitteet asetetaan yhdessä asiakkaan kanssa, viranomaisia ja lähipiiriä kuullen.

Systeeminen ajattelu

Tausta-ajatuksena toimintaamme ohjaamassa on systeeminen ajattelutapa. Uskomme siihen, että pienikin muutos systeemin jossain osassa tai suhteessa voi vaikuttaa koko systeemiin tai johonkin osaan siinä. Parasta systeemisessä ajattelussa on se, ettei keskeistä välttämättä ole tarve vaikuttaa juuri siihen osaan, jossa ongelma ilmenee, vaan muutos jossain systeemin osassa voi vaikuttaa myös ongelmalliseen kohtaan. Arjessa ajattelemme, että aikuisen on useimmiten muutettava omaa tapaansa vuorovaikuttaa lasten kanssa, jos yhteyden ylläpitäminen ja löytäminen on vaikeaa.


Voimmeko olla avuksi? ❤


SOSIAALIPALVELUT OMATAIVAL OY
Y-TUNNUS 3140971-4

%d bloggaajaa tykkää tästä: